Hults Gästgivaregård

Prislista Hults Gästgivargård

Mellan 1754 och 1877 var gården Hult en av traktens Gästgivaregårdar. Här finns en kopia av den gamla prislistan bevarad (originalet finns på Jönköpings Museum) och på den kan vi läsa att du kunde åka mellan Hult och Hullaryd för endast 5 öre om du valde att åka utan fjädersäte. Ville du åka bekvämt, dvs med fjädersäte fick du betala hela 10 öre.