Hult by

Här kommer vi fylla på med info om Hult by.

Den har under många många år bestått av en gård, Hult gård men under 1900-talet har det tillkommit flera fastigheter.