Böcker och länkar

Vi har en hel del böcker som vi använder för att hitta historier, fakta mm. Det här är ett litet urval av vad vi hittat i gömmorna. Om du vill läsa eller ta kopior, hör av dig via mail eller telefon så kan vi se till att boken finns på plats på nästkommande möte.

 

IMG_0024 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0028 IMG_0030 IMG_0032 IMG_0036IMG_0044 IMG_0046 IMG_0048 IMG_0050 IMG_0053